Start

Över 100 års internationell erfarenhet

SUTAB – Din konsultpartner för uppdrag inom cellulosaindustri, tillverkningsindustri och energiproduktion. Vi hjälper till att ge svensk industri ökad konkurrenskraft!

Om SUTAB

Företaget grundades 1987 och bedriver sedan dess konsultverksamhet inom flera olika industrisektorer. Våra medarbetare utbildar, utvecklar, utreder och utför uppdrag för kund eller arbetar som projektledare, arbetsledare eller på specialiserade tjänster direkt i kundens egen organisation, så väl i Sverige som worldwide.

Vi erbjuder

SUTAB genomför utbildningar, utredningar, uppdrag, analyser och besiktningar/kontroller inom en rad områden. Kundernas behov är ofta komplexa och fordrar en helhetssyn. Vi anpassar alltid vårt arbete till den enskilda kundens behov och mål, såväl kortsiktiga som långsiktiga.

Utbildningar

Sutab bedriver konsultverksamhet inom flera olika industrisektorer. Vi har både öppna utbildningar och företagsanpassade utbildningar som är skräddarsydda för just er verksamhet. Här kan du hitta våra aktuella utbildningar.

SUTAB Konsult AB

SUTAB bedriver konsultverksamhet inom cellulosaindustri, tillverkningsindustri, energiproduktion vid kraftvärmeverk och kärnkraftverk samt inom shipping och hamnverksamhet.
Vi skräddarsyr lösningar tillsammans med kunden och genomför utbildning, utvecklingsarbete, arbetsledning, projektledning, underhållsplanering- och analys, kompetensanalys, inspektion, besiktning/kontroll, riskanalys, lastmätning och utredning/rådgivning.