Tjänster

Vi erbjuder tjänster inom en rad olika områden. För oss är varje uppdrag unikt och varje lösning skräddarsys tillsammans med kunden för att överensstämma med kundens mål.

Här kan du läsa mer om våra tjänster:

Underhållsutbildningar:

Förebyggande underhåll (FU)
Rutiner
Stopplanering
Organisation
Underhållssystem
Ångteknik
Pannskötsel
Riskbedömning trycksatta anordningar

Underhåll:

Planerat stopp
Förebyggande underhåll
Operatörstillsyn
Upplägg smörjteknik
Optimering av smörjningsarbete

Produktivitet:

Organisationsutveckling
Kostnader
UH-system
Systemstruktur
Tillgänglighet
Kompetensvalidering (energiverk samt pappers- och massaindustri)

Underhåll:

Planerat stopp
Förebyggande underhåll
Operatörstillsyn
Upplägg smörjteknik
Optimering av smörjningsarbete
Mätning & inspektion med drönare

Produktivitet:

Organisationsutveckling
Kostnader
UH-system
Systemstruktur
Tillgänglighet
Kompetensvalidering (energiverk samt pappers- och massaindustri)

Projektledning
Projektarbete
Driftsättning
Planering
Utcheckning

Utifrån regelverken skapa erforderlig tillsyn t.ex. AFS 2017:3
Fortlöpande tillsyn (FLT) – Trycksatta anordningar
Daglig tillsyn
Rutiner
Uppföljning

Utredningar
Upplägg smörjteknik
Optimering smörjningsarbete
Obunden rådgivning

Dagens krav på medarbetare och organisation ökar i allt större utsträckning. Att ha kompetent personal på rätt ställe i organisationen förutsätter både kartläggning av kompetensbehov, kompetensutveckling och utbildning av befintlig personal. SUTAB Konsult AB har utarbetat ett koncept för att underlätta företagets och medarbetarnas utveckling inom underhåll och produktion.

Kontakta oss idag så berättar vi mer.